องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

Chok Chai Subdistrict Administrative Organization

www.sao-chockchai.com

นายสุชาติ อุ่นกันทา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0817462006

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0896352666

| วีดีโอประชาสัมพันธ์

รอเพิ่มข้อมูล

เว็บบอร์ด/แสดงความคิดเห็น

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งงานว่าง จ.เชียงราย

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.เชียงราย