องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

Chok Chai Subdistrict Administrative Organization

www.sao-chockchai.com

นายสุชาติ อุ่นกันทา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0817462006

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0896352666

{{titlemenu}}

ดูทั้งหมด

ติดต่อเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110

โทรศัพท์ 053-790041 fax. 053-790041

E-mail : saraban@sao-chockchai.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่