องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

Chok Chai Subdistrict Administrative Organization

www.sao-chockchai.com

นายสุพันธ์ ปั๋นขุ่ย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 089-5546018

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0896352666

สมาชิกสภา

นายภัทรพล ไร่กันทา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เบอร์โทร 062-9357112
นายสวาท ใจแก้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เบอร์โทร 062-8913527
นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เบอร์โทร 0896352666
นายวงค์ไกร แสนเครือคำ
ส.อบต. ม.1
เบอร์โทร 089-633-7467
นายนพรัตน์ ตองติ๊บแดง
ส.อบต. ม. 3
เบอร์โทร 062-3051101
นายศิลป์ชัย คำบาง
ส.อบต. ม.4
เบอร์โทร 061-4421722
นายชัชวาลย์ ไชยลังกา
ส.อบต. ม.5
เบอร์โทร 090-2697028
นายวิโรจน์ อินใจ
ส.อบต. ม.6
เบอร์โทร 092-802-2900
นายฐิติวัฒน์ ศรีพรม
ส.อบต. ม.7
เบอร์โทร 083-7642838
นายชวน จาจุมปา
ส.อบต. ม.8
เบอร์โทร 065-7543273
นายโสภณ แซ่ลี
ส.อบต. ม.9
เบอร์โทร 096-0425799
นางสาวมานิตา กันทะวงค์
ส.อบต. ม.10
เบอร์โทร 086-118-7206
นายสกล กันจินะ
ส.อบต. ม.11
เบอร์โทร 080-6138089

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น