องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

Chok Chai Subdistrict Administrative Organization

www.sao-chockchai.com

นายสุพันธ์ ปั๋นขุ่ย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 089-5546018

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0896352666

สมาชิกสภา

นายวงค์ไกร แสนเครือคำ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เบอร์โทร 089-6337467
นางสาวมานิตา กันทะวงค์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เบอร์โทร 086-1187206
นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เบอร์โทร 0896352666
นายสวาท ใจแก้ว
ส.อบต. ม.2
เบอร์โทร 062-8913527
นายนพรัตน์ ตองติ๊บแดง
ส.อบต. ม. 3
เบอร์โทร 062-3051101
นายศิลป์ชัย คำบาง
ส.อบต. ม.4
เบอร์โทร 061-4421722
นายชัชวาลย์ ไชยลังกา
ส.อบต. ม.5
เบอร์โทร 090-2697028
นายวิโรจน์ อินใจ
ส.อบต. ม.6
เบอร์โทร 083-0705141
นายฐิติวัฒน์ ศรีพรม
ส.อบต. ม.7
เบอร์โทร 083-7642838
นายชวน จาจุมปา
ส.อบต. ม.8
เบอร์โทร 065-7543273
นายโสภณ แซ่ลี
ส.อบต. ม.9
เบอร์โทร 096-0425799
นายสกล กันจินะ
ส.อบต. ม.11
เบอร์โทร 080-6138089
นายภัทรพล ไร่กันทา
ส.อบต. ม.12
เบอร์โทร 062-9357112

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น