องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

Chok Chai Subdistrict Administrative Organization

www.sao-chockchai.com

นายสุพันธ์ ปั๋นขุ่ย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 089-5546018

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0896352666

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์
ปลัด อบต.โชคชัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 0896352666
นางสาววีระญา อุ่นกันทา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวรุจิรา ปงกันมูล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสายทอง วันดี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสนธยา โยธิน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางบัวจันทร์ ต๊ะป้อ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางดลญาดา อุ่นกันทา
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาวพัชรินทร์ จินะ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาวคัทลียา ปงเมฆ
คนงาน
นางสาวพิราวรรณ พรมเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น