องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

Chok Chai Subdistrict Administrative Organization

www.sao-chockchai.com

นายสุพันธ์ ปั๋นขุ่ย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 089-5546018

นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

โทร. 0896352666

สำนักปลัด

นางกัญเกรา ชัยวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุภาวรรณ ชัยมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายเสกสรรค์ นาถี
คนสวน
นายธงชัย กุลคง
พนักงานขับรถยนต์
นายกิตตินันท์ จาจุมปา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอรรถพล จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น