Untitled Document

 

โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจัด โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลโชคชัยรู้เท่าทันภัยของยาเสพติด และเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนตำบล


Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 15 คน ผู้ชมเว็บ 819034 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft